نظر رئیس کمیسیون داوران در خصوص حرکت غیر اخلاقی کشتی گیر

به گزارش اسکای۳ :

پس از اعتراض ایران به حرکت غیر اخلاقی کشتی گیر قزاقستانی که منجر به وارد کردن ضرباتی به محمد متقی نیا در دیدار رده بندی رقابت های بین المللی اوکراین شده بود.فدراسیون کشتی نسبت به این موضوع به اتحادیه جهانی کشتی اعتراض کرد.

آنتونی سیلوستره رئیس کمیسیون داوران اتحادیه جهانی کشتی در پاسخ به اعتراض ایران اعلام کرده است که این حرکت باید منجر به دیسکالیفه شدن کشتی گیر می شده نه فقط اخطار، وی اعلام کرده است موضوع را به اتحادیه جهانی کشتی منعکس می کآنتونی سیلوسترهند تا این کشتی گیر محروم شود.

وی همچنین، از شناسایی داور خاطی و برگزاری کلاس های داوری درباره این حرکت اشتباه خبر داده تا این موضوع تکرار نشود.