اسپانسر شوید

اسپانسر اسکای3

طرح حامی طرحی است که شما میتوانید حمایت های مالی خود را از ویدئو های ورزشی آماده شده اعلام کنید تا تبلیغات شما در ویدئوهای ما قرار بگیرد.

اگر مایل باشید می توانید قبل از واریز با ما هماهنگ کنید.

پیشاپیش از این که شما حامی و اسپانسر ویدئوهای ما هستید سپاسگزاریم

 

تومان