مهره جدیدشفر اهل کجاست؟

به گزارش اسکای۳ :

پس از هماهنگى میان شفر و مدیران استقلال در نهایت مهاجم مد نظر سرمربى آلمانى دقایقی پیش وارد ایران شد.

گزینه جدید استقلال اهل کجاست؟

«بویان نادینف» مهاجم خارجى مورد نظر آبى ها که اهل بلغارستان است دقایقى پیش وارد ایران شده تا در صورت تایید در تست هاى پزشکى با آبى ها قرارداد منعقد کند.

این بازیکن بلغارستانى در صورت تایید در تست ها به زودى به ترکیب استقلال اضافه مى شود.

مهره جدیدشفر اهل کجاست؟
بویان نادیف