چراغ سبز رئال مادرید برای جدایی یک ستاره

به گزارش اسکای۳، روزنامه مارکا اسپانیا خبر داد که منابع نزدیک به باشگاه رئال مادرید تاکید کردند که قوهای سفید برای گرت بیل، هافبک ولزی خود چراغ سبز نشان دادند تا بتواند در  تابستان مادرید را به باشگاهی دیگر ترک کند.

پس از آنکه بیل در ۱۸ ماه اخیر مصدومیت های پیاپی پیدا کرد و نتوانست به سطح مطلوب سابق برسد جایی در ترکیب اصلی زیدان نداشت و زیزو در بسیاری از بازی ها او در ترکیب ثابت قرار نمی داد. بیل از کنار گذاشته شدنش از ترکیب رئال مادرید دربازی با پاری سن ژرمن بسیار ناراحت است و قصد جدایی از رئال مادرید دارد.