آمار خوب ابراهیمی نسبت به کوه میونگ جی

به گزارش اسکای۳، امید ابراهیمی در بازی شب گذشته برابر الریان به جز این که پاس گل دوم استقلال را در دقایق پایانی بازی داد به خوبی بازیسازی را از عقب زمین انجام داد و در پایان بازی آمار به مراتب بهتری از کوه میونگ جی داشت.

امید ابراهیمی در طول ۹۰ دقیقه بازی ۱۱۳ لمس توپ داشت که در این بین ۹۶ پاس با دقت ۸۶٫۵ ارسال کرد و از این نظر بدون هیچ تردیدی بهترین بازی زمین در بازی با الریان بود. اما آنچه بازیامید ابراهیمی از همتای کره ای خود متمایز می کند ۵ پاس کلیدی بود که یکی از آنها منجر به گل تساوی آبی ها شد.

اما کوه میونگ جی در این بازی تنها ۴۸ لمس توپ داشت که ۳۹ پاس با دقت ۸۷٫۲ ارسال کرد و در مجموع نه شوتی به سمت دروازه داشت و نه موفق شد پاسی کلیدی به هم تیمی های خود بدهد.

امید ابراهیمی روز گذشته در کنار سرور چپاروف نقش مهمی در بازیسازی استقلال داشت و این دو بازیکن در کنار هم توانستند باعث بازی برتر تیم شان برابر الریان بشوند.