طلب دایی از باشگاه نفت تایید و شکایت کارگزاری از بیرانوند رد شد

به گزارش اسکای۳، به نقل از فدراسیون فوتبال؛ آرای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت هفت روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون است.
فهرست آرای مطروحه کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال از این قرار است:
شکایت «رضا فیض بخش» از «علیرضا بیرانوند» بازیکن تیم پرسپولیس تهران بابت حق کارگزاری، رد دعوی شد.
شکایت «محمد نصرتی» از باشگاه گسترش فولاد تبریز نیز به نفع این بازیکن به تایید این کمیته رسید، برهمین اساس باشگاه بابت قرارداد باید مبلغ یک میلیارد و ۸۳۹ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۲۲۶ ریال و بابت هزینه رسیدگی نیز ۳۶ میلیون ۸۰۰ هزار ریال باید دروجه نصرتی پرداخت کند.
این کمیته درخصوص شکایت «علی دایی» نیز حق را به دایی داده و بدین ترتیب باشگاه ملزم به پرداخت مبلغ هشت میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال شد.
اعضای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال درادامه رسیدگی به پرونده های موجود، به شکایت سعید دقیقی از باشگاه سیاه جامگان رسیدگی کرد و در این ارتباط باشگاه مزبور یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت قرارداد و ۲۴ میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق دقیقی ذینفع این پرونده رای صادر کرد.
این کمیته افزوده است: در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، دادنامه قطعی و با درخواست متقاضی پرونده به کمیته انضباطی ارسال خواهد شد.