کی‌روش کوتاهترین راه موفقیت در جام جهانی را نشان داد

به گزارش اسکای۳، سرمربی تیم ملی فوتبال در برگه فیسبوک خود نوشت: نتایج موفق گذشتهتیم ملی تنها تضمین کننده افزایش انتظارات و مسئولیت بزرگ است.

غیرممکن را ممکن کن.

نتایج موفق گذشته تیم ملی در راه انتخابی جام جهانی تنها یک چیز را ضمانت می‌کند؛ بالا رفتن انتظارات و مسئولیت بزرگ. بسیاری از مواقع موفقیت با تله‌های بزرگی همراه است؛ راحتی، سرخوشی و سرمستی. اگر همواره برای شکست دادن این تله‌ها هوشیار و آماده نباشید، ساختن ممکن، غیرممکن است. تعهد ما برای آماده‌سازی تیم ملی در راه جام جهانی باید عظیم‌تر و بالاتر از یک آرزوی ساده برای بردن باشد. فقط با از خودگذشتگی و پشتیبانی واقعی و اجرا کردن یکی از بالاترین کارهای آماده‌سازی می‌توان این خواسته را ممکن کرد. این تنها راه کوتاه برای ممکن کردن موفقیت است.