بازتاب صحبت های برانکو و شفر در رسانه های قطری

رسانه های قطر سخنان شفر و برانکو را درباره رقبای قطریشان در لیگ قهرمانان آسیا در رسانه های قطری بازتابی زیادی دادند.

بیشتر بخوانید