سقف دریافتی آبی پوشان مشخص شد

استقلال  با نقل و انتقالاتی که انجام دادتوانست بخشی از قرار داد بازیکنان را پرداخت کند. تمامی بازیکنان تا نیم فصل سقف معینی را بابت مطالباتشان دریافت می کنند.

بیشتر بخوانید