۷ پدیده جوان و آینده دار در پرسپولیس

تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس این روزها شاهد بازیکنان جوانى است که از رده پایه به دنبال خوشبختى بزرگ خود در جمع ستاره ها هستند.

بیشتر بخوانید