نصرالله عبداللهی : جباری در شرایط خوبی است و تمرین می کند

نصرالله عبداللهی درباره عملکرد مجتبی جباری در اردوی ارمنستان گفت: جباری در شرایط خوبی است و حتی روز گذشته کنار سایرین به تمرین پرداخت.

بیشتر بخوانید