پدر نیمار او را به پاریس سن ژرمن می برد؟

قرارداد نیمار با پاری سن ژرمن ۶ ساله خواهد بود و سالیانه ۳۰ میلیون یورو به این بازیکن پرداخت خواهد شد، دقیقا همان مقداری که مسی درقراردادش دریافت می‌کند

بیشتر بخوانید