رافینیا، دنیس سوارز و آردا توران تقریبا خروج شان قطعی است

بارسلونا قصدداردبرای انتقالات ژانویه چندبازیکن جدید جذب کند و فروش چند بازیکن خود را نیز مدنظر دارد.آردا مدت هاست که حتی درفهرست ۱۸ نفره بارسلوناهم قرارنمی گیرد

بیشتر بخوانید