کنفدراسیون فوتبال آسیا :انتقال دایی به بایرن مونیخ یکی از۵ جابجایی تاریخی قاره کهن

کنفدراسیون فوتبال آسیا ازانتقال دایی به تیمهای آرمینیا بیله فیلد وبایرن مونیخ به عنوان یکی ازپنج نقل وانتقال بزرگ ومهم بازیکنان آسیایی یاد کرد.

بیشتر بخوانید