انتقاد مفسران اسکای از تاکتیک‌های مورینیو

مفسران شبکه اسکای از تاکتیک‌هایی که مورینیو برابرآرسنال استفاده کرده،انتفاد کردند.ردنپ گفت: مورینیو آمده بودکه نتیجه بگیرداما آرسنال خیلی سریع به گل رسید.

بیشتر بخوانید