دایی: سخت‌ترین قرعه ممکن نصیب ایران شد

علی دایی ، آقای گل فوتبال جهان بیان کرد : سخت‌ترین قرعه ممکن نصیب ایران شد و کارمان سخت شد. کار ما را دانمارک خراب کرد و متاسفانه ایران در این گروه قرار گرفت.

بیشتر بخوانید