یک استقلالی و یک کامرونی گزینه‌های جایگزینی طارمی ؟

گزینه‌های جانشینی طارمی ،آقای گل لیگ برتر در لیست پرسپولیس مشخص شدند. به احتمال بسیار زیاد در هفته پیش رو رسما از پرسپولیس جدا خواهد شد

بیشتر بخوانید