آلوارو آربلوا : خوانیتو ، دقیقا همان چیزی است که همه ما دوست داریم

پیکه پس از بازی دوستانه فرانسه و اسپانیا، اظهارنظری جنجالی علیه رئال مطرح کرده بود.بیست و پنجمین سالگرد مرگ خوانیتو، اسطوره باشگاه رئال مادرید بود.

بیشتر بخوانید