آلیسون : در رم خوشحالم ، تمرکزم ۱۰۰% روی کارم در رم است

آلیسون ،دروازه بان ملی پوش و بسیار آماده گرگ ها به طور قطع از ماندن در پایتخت ایتالیا صحبت نکرد. او تضمین داد تا تابستان قطعا در رم خواهد ماند و پس از آن کسی از آینده خبر ندارد.

بیشتر بخوانید