آل‌ شافی : کسب یک امتیاز هم برای ما خوب است

آل‌ شافی ،سرپرست تیم فوتبال الریان قطر گفت:‌ با توجه به شرایط مسابقه کسب یک امتیاز هم برابر پرسپولیس برای ما خوب است.

بیشتر بخوانید