احتمال تغییر گروه ایران در جام جهانی روسیه

رئیس بازداشت شده فدراسیون اسپانیا درکنفرانس به صورت علنی مقامات سازمان لیگ و افراد سیاسی اسپانیا را به افشاگری و افزایش احتمال حذف اسپانیااز جام جهانی تهدید کرد

بیشتر بخوانید