میلان به دنبال مشخص شدن وضعیت بلوتی است

میلان در انتظار است که تکلیف آندره آ بلوتی، مهاجم تورینو در جلسه امروز او با رئیس باشگاه مشخص شود.بند فسخ بلوتی ۱۰۰ میلیون یورو است.

بیشتر بخوانید