هررا : فشاری قهرمانی روی منچسترسیتی است

سیتیزن ها باخریدهای گرانقیمت دست به انقلاب بزرگی درترکیب تیم خودزدند و هررا معتقداست فشارروی آنها بیش ازیونایتد است وسیتی بیشترین هزینه هارادر لیگ برتر کرده است

بیشتر بخوانید