مربی تیم الجزیره امارات :برابر استقلال با هدف برد وارد میدان می شویم

مربی الجزیره امارات گفت: اگر چه بعضی بازیکنان خودرادر اختیارنداریم اما دردیدار مقابل استقلال خوزستان با هدف برد برابر حریف به میدان می رویم.

بیشتر بخوانید