آیین‌نامه فیفا حق را به استقلال مى دهد

آیین نامه فیفا بر این موضوع تاکید دارد که بازیکنان باید ۴۸ ساعت قبل از برگزاری اولین بازی در فرصت ۹ روزه بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی قرار دهند.

بیشتر بخوانید