آمار بالای کاپیتانی حیدری و ابراهیمی در غیاب مهدی رحمتی

٢ بازیکن تیم فوتبال استقلال با حضور در بازى هاى این تیم بارها بازوبند کاپیتانى رامیان خود رد وبدل کرده اند.حیدرى در ۷ بازى و ابراهیمى در ۴ بازی کاپیتان بوده اند

بیشتر بخوانید