مسی مقابل سویا به رکورد ۶۰۰ بازی با پیراهن بارسلونا می‌رسد

مسی دربازی حساس فردای تیمش مقابل سویا،به رکورد ۶۰۰ بازی باپیراهن باشگاه می‌رسد.لئو اتفاقامقابل تیمی به این رکورد می‌رسد که ازقربانیان موردعلاقه اوبه شمار می‌رود

بیشتر بخوانید