حمله شدیدرسانه‌های آرژانتین به فوق ستاره بارسا

تساوی آرژانتین برابرونزوئلا راخبرنگاری باور نداشت.رسانه‌های ورزشی وسیاسی آرژانتین دراقدامی هماهنگ و متحدعلیه مسی مطلب نوشتند و اوراخیانتکار ووطن فروش خطاب کردند

بیشتر بخوانید