پرچم کرواسی در دست هواداران پرسپولیس

تماشاگران پرسپولیس پرچم کرواسی را به ورزشگاه آزادی آورده اند. تیم پدیده زودتر از پرسپولیس ها به ورزشگاه آزادی آمد و وارد چمن شد.

بیشتر بخوانید