منصوریان علاقه ای به جذب مدافع تیم ملی ندارد

منصوریان علاقه ای به جذب رزاق پور ندارد. رزاق پور چپ پا در پست مدافع چپ برای تیم ملی جوانان و نساجی مازندران نمایش های قابل قبولی داشت.

بیشتر بخوانید