خبرخوب برای هواداران تراکتورسازی

باشگاه تراکتورسازی موفق شد دو پرونده باز خود را حل و فصل کند.باشگاه تراکتورسازی بدهی به تونی الیویرا و همچنینژائو ویلا را به طور کامل پرداخت کردند

بیشتر بخوانید