تیم میلاد محمدی از مسلمانان میانمار حمایت کرد

تیم فوتبال احمدگروژنی که میلادمحمدی رادر اختیار دارد ضمن حمایت از مسلمانان میانمار دولت این کشور را به‌شدت محکوم کرد. سرمربی یاران محمدی پیشتاز حرکت اعتراضی است

بیشتر بخوانید