قرارداد مربیان و ۸ بازیکن تیم سایپا در هیأت فوتبال استان تهران ثبت شد

مربیان تیم سایپا با حضور درهیأت فوتبال تهران، قراردادخود راثبت کردند.قرارداد۸ بازیکن تیم سایپا با حضور در هیات فوتبال استات تهران به صورت رسمی ثبت شد.

بیشتر بخوانید